Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%26

Dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek; söz konusu bireylerin kent yaşamına dahil edildiği, erişilebilir yaşam alanlarına sahip engelsiz bir kent oluşturmak

HEDEF 5.4


Hastalara ve sağlıklı yaşama destek olmak


brightness_1

5.4.1
Diyaliz hastaları nakil sayısı


brightness_1

5.4.2
Taşınan diğer hasta sayısı


brightness_1

5.4.3
Eğitim alan otizimli birey sayısı


brightness_1 5.4.3 Eğitim alan otizimli birey sayısı ( adet )