Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%26

Dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek; söz konusu bireylerin kent yaşamına dahil edildiği, erişilebilir yaşam alanlarına sahip engelsiz bir kent oluşturmak

HEDEF 5.4


Hastalara ve sağlıklı yaşama destek olmak


Sorumlu birim
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Riskler
  • Personel yetersizliği
  • Araç yetersizliği

Maliyet Tahmini
600.000,0 ₺
Tespitler
Vatandaşların talebi ve şikayetleri.
İhtiyaçlar
Bütçe, insan kaynakları.
PERFORMANS 5.4.1
2020
Diyaliz hastaları nakil sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.2
2020
Taşınan diğer hasta sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.3
2020
Eğitim alan otizimli birey sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE