Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%26

Dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek; söz konusu bireylerin kent yaşamına dahil edildiği, erişilebilir yaşam alanlarına sahip engelsiz bir kent oluşturmak

HEDEF 5.3


Kentin ihtiyacı olan bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak


brightness_1

5.3.1
Sağlık, spor, sosyal, tarihi ve kültürel tesislerinin bakım sayısı


brightness_1

5.3.2
Mezarlık, cadde, bulvar ve kent meydanlarının bakım sayısı


brightness_1

5.3.3
Afet, yangın mağdurları ve dezavantajlı vatandaşlarımız için küçük inşaat tamiratlarının yapılma sayısı


brightness_1

5.3.4
Malzeme yardımı yapılan okul, dernek, camii ve sivil toplum kuruluş sayısı


brightness_1

5.3.5
Bakım onarımı yapılan asansör ve yürüyen merdiven sayısı


brightness_1 5.3.2 Mezarlık, cadde, bulvar ve kent meydanlarının bakım sayısı ( adet )