Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%26

Dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek; söz konusu bireylerin kent yaşamına dahil edildiği, erişilebilir yaşam alanlarına sahip engelsiz bir kent oluşturmak

HEDEF 5.3


Kentin ihtiyacı olan bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak


Sorumlu birim
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
  • İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Riskler
  • İklim şartları
  • Personel yetersizliği

Maliyet Tahmini
50.000.000,0 ₺
Tespitler
Oluşabilecek bakım onarımların öngörülememesi.
İhtiyaçlar
Bütçe, İnsan Kaynakları, Malzeme vb.
PERFORMANS 5.3.1
2020
Sağlık, spor, sosyal, tarihi ve kültürel tesislerinin bakım sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.2
2020
Mezarlık, cadde, bulvar ve kent meydanlarının bakım sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.3
2020
Afet, yangın mağdurları ve dezavantajlı vatandaşlarımız için küçük inşaat tamiratlarının yapılma sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.4
2020
Malzeme yardımı yapılan okul, dernek, camii ve sivil toplum kuruluş sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.5
2020
Bakım onarımı yapılan asansör ve yürüyen merdiven sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE