Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%26

Dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek; söz konusu bireylerin kent yaşamına dahil edildiği, erişilebilir yaşam alanlarına sahip engelsiz bir kent oluşturmak

HEDEF 5.2


Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak seminer ve etkinlikler düzenlemek


brightness_1

5.2.1
Düzenlenen müzik ve sanat kursu sayısı


brightness_1

5.2.2
Verilen seminer sayısı


brightness_1

5.2.3
Sığınmaevinde kalan kadın sayısı


brightness_1 5.2.1 Düzenlenen müzik ve sanat kursu sayısı ( adet )