Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%26

Dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım, kültürel ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek; söz konusu bireylerin kent yaşamına dahil edildiği, erişilebilir yaşam alanlarına sahip engelsiz bir kent oluşturmak

HEDEF 5.2


Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak seminer ve etkinlikler düzenlemek


Sorumlu birim
Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Riskler
  • Güvenlik önlemlerinin yetersiz kalabilmesi
  • Uzman eğitmen yetersizliği.

Maliyet Tahmini
30.000.000,0 ₺
Tespitler
Vatandaştan gelen talepler.
İhtiyaçlar
Uzman eğitmenler, bütçe.
PERFORMANS 5.2.1
Düzenlenen müzik ve sanat kursu sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.2
Verilen seminer sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.3
Sığınmaevinde kalan kadın sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE