Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%28

Bölgemizde yangın, afet ve acil durum bilincinin artırılması, yangına müdahale kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 7.2


Yangın önlem hizmetlerinin etkinleştirilmesini ve sürdürülebilir olmasını sağlamak


Sorumlu birim
İtfaiye Önlem ve Denetim Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
  • İş Birliği Yapılacak Birimler Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Riskler

Maliyet Tahmini
206.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 7.2.1
2022
Bilgilendirici Tanıtım Çalışma Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.2
2022
Düzenlenecek Eğitim Çalışmaları Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE