Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%28

Bölgemizde yangın, afet ve acil durum bilincinin artırılması, yangına müdahale kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 7.1


İtfaiye olayları açısından şehrimizde insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek


Sorumlu birim
İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • İş Birliği Yapılacak Birimler Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • MASKİ Genel Müdürlüğü

Riskler

Maliyet Tahmini
9.710.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 7.1.1
2022
Yangına Müdahale Süre Ortalaması ( dakika )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.2
2022
Her 1000 Kişiye Düşen İtfaiye Personel Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE