Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Sürdürülebilir ve çevre kalitesi yüksek, afete dayanıklı fiziki bir kent oluşturmak

HEDEF 5.2


Toplum düzenine yönelik faaliyet ve denetimleri etkinleştirerek çevre bilincini geliştirmek


Sorumlu birim
Zabıta Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Riskler
Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz
Maliyet Tahmini
11.302.200,0 ₺
Tespitler
Vatandaşların şehir merkezi içinde seyyar satıcılık ve dilencilik yapması.
İhtiyaçlar
Şehirdeki nizam ve düzenin sağlanması adına mevcut araç kapasitesinin ihtiyaçlar dahilinde artırılması.
PERFORMANS 5.2.1
İzinsiz Kullanılan Hafriyat Alanları Denetimi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.1
Ticari Alanların Denetimi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.1
İşyerlerinin Denetimi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.1
Konut Alanların Denetimi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.2
Pazara Yapılan Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%12
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.2
Kayıt Dışı İşporta Ticaretle Mücadele Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%12
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.2
Kayıt Dışı İşporta Tic. Müc. İle Çıkan Yerel Haber Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%9
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.3
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%39
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.3
Değerlendirilen Şikâyet Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%19
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.3
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Çıkan Yerel Haber Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE