Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

Sürdürülebilir ve çevre kalitesi yüksek, afete dayanıklı fiziki bir kent oluşturmak

HEDEF 5.1


Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil ve rekreasyon alanlarının arttırmak


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İtfaiye Müdürlüğü
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü
  • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Riskler
5000 adet fidan dağıtımı ve dikiminde bütçe kısmının boş kalmasının nedeni OGM'den fidanların bedelsiz tahsis edilmesinden kaynaklanmaktadır. Mezarlık alanlarının biçilmesi işi için bütçe koyulmamasının sebebi, 2886 sayılı KİK ilgili maddesi gereğince yapılası sebebiyledir.
Maliyet Tahmini
20.430.000,0 ₺
Tespitler
  • Yeterli sayıda kalifiye saha personelinin ve teknik personelin olmayışı.
  • Yeterli sayıda araç ve ekipmanın mevcut olmaması.
  • Kişi başına düşen yeşil alan miktarının Türkiye ortalamasının çok altında olması.
  • Kent planına uygun olarak cadde, sokak ve refüjlerin genişliklerine göre uygun çap oluşturan türlerin seçilerek yol ağaçlandırılma çalışmalarının yapılmaması.
  • Mevcut parklarda ve şehir merkezinde bulunan kent mobilyalarının iyileştirilmesi ve arttırılmasının sağlanması.

İhtiyaçlar
  • Kalifiye olarak saha ve teknik personel (mühendis, tekniker, işçi) eksikliği.
  • Kentin mevcut ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli sayıda araç ve ekipman olmaması.
PERFORMANS 5.1.1
Oluşturulan Park Alanı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%61
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.1
Tamir ve Tadilatı Yapılan Park Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
Dikilen Fidan Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
Dikilen Ağaç Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%34
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.3
Mezarlık Alanlarında Biçilen Ot Alanı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE