Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek

HEDEF 4.4


Halk sağlığı alanında bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapmak


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Zabıta Müdürlüğü
  • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
  • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü

Riskler
Mali kaynakların yetersizliği
Maliyet Tahmini
117.500,0 ₺
Tespitler
Dezavantajlı gruplara yönelik, yereldeki mevcut şartlarda göz önünde bulundurularak bilinçlendirici eğitimlerin verilememesi.
İhtiyaçlar
Kadınların üretime katılıp sosyalleşmelerini sağlamak maksadıyla mesleki eğitim (kurs vb.) ve sonrasında maddi gelir sağlanması için fiziki yapıların olmaması.
PERFORMANS 4.4.1
Düzenlenen Seminer Sayısı ve Basılan Broşür Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%42
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.2
Düzenlenen Seminer Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%42
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.3
Yapılan Bilinçlendirme Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%14
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE