Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek

HEDEF 4.3


Toplumsal eşitlik perspektifinin belediye hizmetlerinde yaygınlaştırmak


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
Mali kaynakların yetersizliği ve belediye mülkiyetindeki binaların yetersizliği
Maliyet Tahmini
1.046.000,0 ₺
Tespitler
  • Ulusal ve uluslararası kültürel faaliyetleri destekleyen kamu ve özel sektör fonlarının olması.
  • Hizmet odaklı sosyal belediyecilik düşüncesinin hakim olması.

İhtiyaçlar
  • Hizmet içi eğitimlerin yetersizliği.
  • Mali kaynakların yetersizliği sebebiyle öngörülen projelerin hayata geçirilememesi.
PERFORMANS 4.3.1
Kurulan Eşitlik Masası Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.1
Verilen Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.2
Yapılan bütçeleme sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.2
Oluşturulan Rapor Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.3
Oluşturulan Sosyal Alan Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%43
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.4
Oluşturulan Kentsel Hizmet Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%34
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.5
Yapılan Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%11
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE