Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek

HEDEF 4.2


Kadınları ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
Mali kaynakların yetersizliği, Kadın Yaşam Merkezi ve spor alanı için ilerki yıllarda karşılaşılacak eksiklikler doğrultusunda bütçe gereklidir. Kadın danışma ve dayanışma masası kurulması için bütçeye gerek yoktur.
Maliyet Tahmini
2.315.000,0 ₺
Tespitler
Müdürlüğümüz çalışanlarının eğitici seminer, toplantı, kurs vb. etkinliklere katılarak eğitici ve yönlendirici olması.
İhtiyaçlar
Kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal duyarlılığın ve karşı bilinçlenmenin artması.
PERFORMANS 4.2.1
Kurulan Kadın Yaşam Merkezi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%32
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.1
Kurulan Gündüz Bakım Evi (Kreş) Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%21
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.2
Verilen Eğitimlerin, Kurulan Atölyelerin, Kurulan Kreşlerin, Kurulan Masa Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%11
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.3
Üretilen Politika Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.4
Oluşturulan Pazar Alanı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%18
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.5
Oluşturulan Spor Alanları Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE