Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek

HEDEF 4.1


Gençlik ve spor faaliyetlerini desteklemek


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
Mali kaynakların yetersizliği ve imar planında belediyeye ait spor alanların eksikliği, performans göstergesinde yer alan spor alanı yüksek maliyetli olup 2023'te yapılması planlanmaktadır. Geçmişte kuruma ait spor salonun hukuki süreci takip sonucu ile hayata geçirilecektir.
Maliyet Tahmini
770.000,0 ₺
Tespitler
Çocuk ve gençlerin faydalanabileceği spor yapma alanlarının az olması.
İhtiyaçlar
Profesyonel araç ve ekipmanların var olduğu spor komplekslerinin oluşturulması.
PERFORMANS 4.1.1
Oluşturulan Spor Alanları Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%42
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.2
Kurulan Spor Tesisi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%41
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.3
Oluşturulan Etüt ve Kurs Alanları Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%16
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE