Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%0

İlimizde her türlü spor faaliyetlerini desteklemek, halkımızın ve gençlerimizin hayatında spor farkındalığını artırmak

HEDEF 5.2


Belediye olarak ilimizdeki her türlü sportif faaliyetlere öncülük etmek


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Özel Kalem Müdürlüğü
Riskler
Yeterli katılımın sağlanamaması
Maliyet Tahmini
1.000.000,0 ₺
Tespitler
  • Farklı spor dallarına yeterli öncüğün yapılmaması
  • Çeşitli alanlarda spor yapan gençlerin desteklenmemesi

İhtiyaçlar
  • Farklı spor dallarının desteklenmesi
  • Çeşitli alanlarda sporcu yetiştirilmesi
  • Spor yapan gençlerin desteklenmesi
PERFORMANS 5.2.1
Yapılan Yağlı Pehlivan Güreşleri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.2
Sporla ilgili kurulan müdürlük sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.3
Çeşitli spor etkinliklerine sağlanan destek oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE