Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Şehre ait tarihi ve kültürel değerleri temel alarak, şehrin marka değerini yükseltmek ve geleceğe taşımak

HEDEF 8.2


Kentin kültür ve turizm alanlarındaki mevcut potansiyelini değerlendirmek, Balıkesir’in sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişimine katkı sağlamak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
10.709.566,0 ₺
Tespitler
PESTLE analizlerinde, Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmemesi hususu bir tehdit unsuru olarak tespit edilmiştir. Ayrıca bölge istişare toplantılarında kültür ve turizm alanlarındaki potansiyelin değerlendirilmesine yönelik öneriler alınmıştır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 8.2.1
Kente Gelen Turist Sayısındaki Artış Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.2
Hazırlanan Görsel ve Basılı Materyal Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.3
Hazırlanan Turistik Kent Bilgi Levha Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.4
Turizm Master Planının Hazırlanması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE