Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%0

Kurumsal gelişimi tamamlayan modern bilişim teknolojilerini en üst düzeyde etkin bir şekilde kullanmak

HEDEF 9.1


Elektronik veri tabanını sürekli işler halde tutarak e-belediye, t-belediye vb işlem ve uygulamaların kalite, hız ve kapsamını arttırmak


Sorumlu birim
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Müdürlükler
Riskler
Siber Saldırı
Maliyet Tahmini
53.651.618,8 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 9.1.1
Kullanılan yazılım, bilgisayar ve çevre ünitelerinin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.1.2
Kullanıcı yazılım arıza ve taleplerine müdahale süresi ( dk )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.1.3
Sistemin uygulandığı park sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 9.1.4
Halk Kart uygulamasında anlaşma yapılan firma sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE