Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%37

Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek

HEDEF 3.1
Hemşerilerin sanatsal ve mesleki kapasitelerini artıracak programlar sunmak
İNCELE
HEDEF 3.2
Balıkesir’de ekonomi, istihdam ve kalkınma ilişkisini geliştirecek bir Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi kurmak
İNCELE