Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%62

Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmetlerini kaliteli, verimli, doğru ve zamanında gerçekleştirmek

HEDEF 1.1
Kıyı alanlarını ve sahil şeridini rehabilite ederek modernizasyonunu sağlamak ve deniz turizmine katkı sağlayacak projeler geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.2
Kıyı yapılarının bakım, onarım ve rehabilitasyonlarını yaparak, erişilebilir ve sürdürülebilir deniz ulaşımını sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.3
Etüt, proje ve kazı çalışmalarını verimli ve etkin bir biçimde sunmak
İNCELE
HEDEF 1.4
İmar planında park, meydan, terminal, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılacak alanları kamulaştırmak
İNCELE
HEDEF 1.5
Kent genelinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yapım, bakım ve onarım işlemlerini yürütmek ve mevcut yolların kalite standartlarını geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.6
Üst ölçekli planların hazırlanmasında; kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının, diğer planlarla bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.7
Hizmet akışını kesintisiz şekilde yürütmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait araçlar, binalar ile Belediyenin sorumluluğunda bulunan altyapı ve üstyapıların sürdürülebilir olmasını sağlamak
İNCELE