Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırmak

HEDEF 7.2


e-Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak


brightness_1

7.2.1
Kent rehberi uygulaması yıllık giriş sayısı


brightness_1

7.2.2
CBS'yi aktif olarak kullanan birim sayısı


brightness_1 7.2.2 CBS'yi aktif olarak kullanan birim sayısı ( adet/kümülatif )