Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırmak

HEDEF 7.2


e-Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak


Sorumlu birim
Bilgi işlem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen işleri Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • Mezarlıklar Müdürlüğü
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
 • Siber saldırılara maruz kalınması
 • Plansız enerji kesintileri yaşanması
 • Doğal afetlerin yaşanması

Maliyet Tahmini
7.516.481,0 ₺
Tespitler
 • Mevzuatın, teknolojideki hızlı gelişimlerin gerisinde kalması
 • Yazılım ve donanım maliyetlerinin yüksek olması
 • Akıllı belediyecilik uygulamalarının günümüz şartlarında gerekli olması

İhtiyaçlar
 • Gelişen teknolojik imkânların belediyeciliğin her alanında kullanılması
 • Akıllı belediyecilik uygulamalarının yaygınlaşması ve akıllı şehir hedefine ulaşılması
Faaliyet ve Projeler

Yalova Kent Rehberi'nin güncel tutulması ve yeni içeriklerin eklenmesi
Web sitemizde Online tahsilat işlemlerinin kesintisiz ve güvenli olarak sunulması
Mobil uygulamaların yaygınlaştırılması
Bilişim teknolojileri konularında eğitimler almak, seminer ve fuarlara katılmak
Akıllı şehircilik uygulamaları için gerekli çalışmaların yapılması
Coğrafi Bilgi Sistemleri faaliyetlerinin belediye genelinde tam entegrasyonunu sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması ve gelişen teknolojiye uygun olarak adaptasyonunun sağlanması
Belediye otomasyon sisteminin (tahakkuk, tahsilat, personel, dilekçe-şikayet, çağrı merkezi vb. modüller) yenilenmesi
EBYS, Kent Bilgi Sistemleri, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dijital Arşiv, geliştirilmiş haberleşme kanalları (KEP, e-Tebligat vb.), elektronik ve mobil imza sistemlerinin entegrasyonlarının sağlanması