Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşaası

HEDEF 4.5


Van Büyükşehir Belediyesinin sınırlarında yer alan yeşil alanların halkın kullanımına uygun ş eki lde haz ırlamak ve gerekli yerlerin görünümünün güzelleştirmek amacıyla yeşillendirme çalışması yapmak ve yeşil alanları arttırmak


brightness_1

4.5.1
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı


brightness_1

4.5.2
Oluştur alacak Hektar Alan


brightness_1

4.5.3
Eğitim verilecek öğrenci sayısı


brightness_1

4.5.4
Yapılacak toplantı sayısı


brightness_1

4.5.5
Mevcut Parklarda Tesis Kurulması Yenileme Çalışması Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulması ve Engelli Bireyler için Çalışma Yapılması


brightness_1

4.5.6
Belediye bünyesine ait çim üretim tesisinin kurulması


brightness_1

4.5.7
Kırsal Köy Okullarına Çocuk Oyun Grubu Kurulması ve Çevre Düzenlenmesi


brightness_1

4.5.8
Çöp alanlarının yeşillendirilmesi ve park sayılarının arttırılması


brightness_1

4.5.9
Halkın Yoğun olarak kullanadıkları Caddelerin Çevre Aydınlatma ve Refüj Düzenleme işi


brightness_1

4.5.10
Belediyeye ait Sosyal Tesis Yapımı


brightness_1 4.5.1 Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı ( m² )