Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşaası

HEDEF 4.5


Van Büyükşehir Belediyesinin sınırlarında yer alan yeşil alanların halkın kullanımına uygun ş eki lde haz ırlamak ve gerekli yerlerin görünümünün güzelleştirmek amacıyla yeşillendirme çalışması yapmak ve yeşil alanları arttırmak


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
 • Vaski Genel Müdürlüğü

Riskler
Alanın Sürdürülebilirliği ve Güvenliği Altyapı ve Doğalgaz Trafik ve İnsan Yoğunluğu Hava Şartları Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri Personel Yetersizliği Proje Alanlarının terkin ve tahsisi yapılamaması
Maliyet Tahmini
94.810.000,0 ₺
Tespitler
 • Yeşil alanların ve park alanlarının yoğun yapılaşma sonucu yetersiz kalması
 • Yeşil alan için uygulama planlarında yeterli düzeyde yer ayrılmaması
 • Otomatik Sulama sistemine geçilerek yeşil alanların korunması ve su tasarrufu yapılması
 • Güneş panelleri kurularak eneıji tasarrufuna gidilmesi ve yenilenebilir eneıjiden faydalanması
 • Katı atık alanlarının çevreye kazandırılması
 • Rulo Çim tesisi kurularak üretiminin yanı sıra kuruma maddi kaynak sağlamak

İhtiyaçlar
 • İmar ve İnşaat konularında yapılaşmanın yanı sıra yeşil alanların ve sosyal-kültürel donatı alanlarının yaygınlaştırılması
 • Olası Afetlerde halkın toplanma alanı olduğundan yeşil alanların korunması ve arttırılması
 • Halkın farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik park ve yeşil alan düzenlemelerinin yapılması
PERFORMANS 4.5.1
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.2
Oluştur alacak Hektar Alan ( da )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.3
Eğitim verilecek öğrenci sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.4
Yapılacak toplantı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.5
Mevcut Parklarda Tesis Kurulması Yenileme Çalışması Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulması ve Engelli Bireyler için Çalışma Yapılması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.6
Belediye bünyesine ait çim üretim tesisinin kurulması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.7
Kırsal Köy Okullarına Çocuk Oyun Grubu Kurulması ve Çevre Düzenlenmesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.8
Çöp alanlarının yeşillendirilmesi ve park sayılarının arttırılması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.9
Halkın Yoğun olarak kullanadıkları Caddelerin Çevre Aydınlatma ve Refüj Düzenleme işi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.5.10
Belediyeye ait Sosyal Tesis Yapımı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE