Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşaası

HEDEF 4.4


Halkı bilinçlendirmek, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi güçlendirmek


brightness_1

4.4.1
Forumlarda Van Gölünü tanıtıp Festival ve şenlikler de farkındalık oluşturmak


brightness_1

4.4.2
STK ve diğer Çevre Örgütleri ile çevre bilincini yaymak.


brightness_1

4.4.3
Eğitim verilecek öğrenci sayısı


brightness_1 4.4.1 Forumlarda Van Gölünü tanıtıp Festival ve şenlikler de farkındalık oluşturmak ( % )