Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşaası

HEDEF 4.4


Halkı bilinçlendirmek, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi güçlendirmek


Sorumlu birim
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Sosyal ve Kültür Dairesi Başkanlığı

Riskler
Yapılacak olan eğitici vb çalışmalarda toplumun tamamına ulaşamama.
Maliyet Tahmini
44.440.000,0 ₺
Tespitler
Van Gölü farkındalık çalışmaları yetersiz olduğu tespit edilmiştir
İhtiyaçlar
Van Gölü farkındalık oluşturma adına daha çok reklam, etkinlik ve eğitim çalışmaları yapılmalıdır.
PERFORMANS 4.4.1
Forumlarda Van Gölünü tanıtıp Festival ve şenlikler de farkındalık oluşturmak ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.2
STK ve diğer Çevre Örgütleri ile çevre bilincini yaymak. ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%70
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.4.3
Eğitim verilecek öğrenci sayısı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%90
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE