Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşaası

HEDEF 4.3


Katı atıkların tamamını sürdürebilir ve güvenli bir katı atık yönetim sistemi ile bertaraf etmek


brightness_1

4.3.1
Ekolojik tahribatların önlenmesi için çöplerin(geri dönüşüm) dahil kontrollü bir şekilde bertarafını sağlamak.


brightness_1

4.3.2
Başta Van Gölü ekosistemi olmak üzere, hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atıklarının çevresel tahribatların engellenmesi


brightness_1

4.3.3
Şehir temizliğinin düzenli bir şekilde yapmak ve oluşan atıkların canlı yaşamına zarar vermeden katı atık tesisinde bertarafını sağlamak.


brightness_1 4.3.3 Şehir temizliğinin düzenli bir şekilde yapmak ve oluşan atıkların canlı yaşamına zarar vermeden katı atık tesisinde bertarafını sağlamak. ( % )