Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşaası

HEDEF 4.3


Katı atıkların tamamını sürdürebilir ve güvenli bir katı atık yönetim sistemi ile bertaraf etmek


Sorumlu birim
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Daire Başkanlığı
 • Yol Yapım-Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
 • Zabıta Daire Başkanlığı
 • Emlak İstimlak Daire Başkanlığı

Riskler
Alan tahsislerinin yapılmaması Katı atık entegre sisteminin kurulumu ve denetimi
Maliyet Tahmini
600.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
 • Kaçak döküm denetim ekipleri
 • Geri dönüşüm çalışmaların yapılması için konkasör makinasının alınması
 • Denetimlerde kullanılacak araçların tahsis edilmesi
 • İl ve İlçelerde yeni depolama alanlarının belirlenmesi
 • Döküm sahası düzeltme çalışmalarında kullanılacak iş makinası ( loder, paletli dozer, vb.)
 • İlçelerde oluşan katı atıkların gelişi güzel dere ve vb. alanlara dökülmesinin engellenmesi
 • Ekonomik kayıpların önüne geçilmesi
 • Kirlilik oluşturan katı atıkların tek merkezde bertarafının sağlanması
 • Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilmesi
 • Yerel hava kalitesine olan olumlu etki ayrıca sera etkisinin azaltılması
Faaliyet ve Projeler

Katı atık entegre sisteminin kurulumu ve denetimi