Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşaası

HEDEF 4.2


Çevre zararı ile etken mücadele etmek ve kentin çevre kalitesini artırmak


brightness_1

4.2.1
Yerleşim Alanlarında Kaynak Bazlı Gürültü Simülasyon Modellerinin Geliştirilmesi Projesi Adı Altında TUBİTAK, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Ortalıklı ile Stratejik Gürültü Haritaları Çalışması yapılmıştır. GÜRÜLTÜ HARİTASI GEÇEN YIL YAPILMIŞTIR. 5 yıl sonra tekrar güncellenecektir.


brightness_1

4.2.2
Gelen canlı müzik izin talepleri üzerine ölçüm yapıp görüş vermek. Gelen gürültü şikayetlerini yerinde denetlemek


brightness_1 4.2.2 Gelen canlı müzik izin talepleri üzerine ölçüm yapıp görüş vermek. Gelen gürültü şikayetlerini yerinde denetlemek ( % )