Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşaası

HEDEF 4.2


Çevre zararı ile etken mücadele etmek ve kentin çevre kalitesini artırmak


Sorumlu birim
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
  • Emlak İstimlak Daire Başkanlığı
  • Zabıta Daire Başkanlığı
  • Sağlık İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
Saha çalışmalarında karşılaşacak genel sorunlar
Maliyet Tahmini
300.000,0 ₺
Tespitler
Van genelinde gürültü denetimi ve kontrolü daha sık yapılması gerekmektedir.
İhtiyaçlar
Gürültü denetimi için bir ekip oluşturmak ve yönetmelik çerçevesinde denetimleri sıkılaştırmak
PERFORMANS 4.2.1
Yerleşim Alanlarında Kaynak Bazlı Gürültü Simülasyon Modellerinin Geliştirilmesi Projesi Adı Altında TUBİTAK, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Ortalıklı ile Stratejik Gürültü Haritaları Çalışması yapılmıştır. GÜRÜLTÜ HARİTASI GEÇEN YIL YAPILMIŞTIR. 5 yıl sonra tekrar güncellenecektir. ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%90
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.2
Gelen canlı müzik izin talepleri üzerine ölçüm yapıp görüş vermek. Gelen gürültü şikayetlerini yerinde denetlemek ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%70
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE