Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşaası

HEDEF 4.1


Vangölü havzasının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik ekolojik teknolojilere yer vermek ve iklim değişikliğine yönelik çalışma yürütmek


brightness_1

4.1.1
Bir adet tekne alımı


brightness_1

4.1.2
49.000 m3 alanın dip çamur temizliğini yapmak


brightness_1

4.1.3
Marina bölgesine tanklar oluşturmak


brightness_1

4.1.4
Dere deşarj noktalarındaki bentlerin bakım onarımını yapmak.


brightness_1

4.1.5
1 adet Halk Plajı, 1 adet Mavi Bayrak bayrak plajı yapmak


brightness_1 4.1.4 Dere deşarj noktalarındaki bentlerin bakım onarımını yapmak. ( % )