Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Var olan canlı-cansız çevre ilişkisinin ve kent yaşam kalitesinin yönetim, korunması, geliştirilmesi doğrultusunda ekolojik bir toplum inşaası

HEDEF 4.1


Vangölü havzasının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik ekolojik teknolojilere yer vermek ve iklim değişikliğine yönelik çalışma yürütmek


Sorumlu birim
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
  • Emlak İstimlak Zabıta Daire Başkanlığı
  • Sağlık İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
Çevresel etmenlerin rolü(diğer kurumların ıslah çalışmaları yürütmemesi)
Maliyet Tahmini
22.946.115,0 ₺
Tespitler
Van gölü işletmeler ve halk tarafından bilinçsizce ciddi bir şekilde kirletilmesi Van gölü adına yeterli çalışma ve bilincin olmaması vb.
İhtiyaçlar
  • Tüm Kurum ve Kuruluşların Vangölü için üzerine düşeni yerine getirme
  • Halkın Bilinçlendirilmesi Vangölü temizleme adına ihtiyaç duyulacak temizlik araçları.
PERFORMANS 4.1.1
Bir adet tekne alımı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%80
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.2
49.000 m3 alanın dip çamur temizliğini yapmak ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%85
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.3
Marina bölgesine tanklar oluşturmak ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%90
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.4
Dere deşarj noktalarındaki bentlerin bakım onarımını yapmak. ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%80
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.5
1 adet Halk Plajı, 1 adet Mavi Bayrak bayrak plajı yapmak ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE