Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%21

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.3


Kurumun ihtiyacı olan araç, iş makinaları ve ekipmanlarını temin etmek ve etkin koordinasyon sağlamak


brightness_1

3.3.1
Araç, İş Makinası Ve Ekipman İhtiyaç Analizi Oransal Verileri


brightness_1

3.3.2
Yeni Araç, İş Makinası Ve Ekipman Temin Oranı


brightness_1

3.3.3
Araç Takip Sistemi İle Kontrol Edilen Araç Sayısı


brightness_1 3.3.2 Yeni Araç, İş Makinası Ve Ekipman Temin Oranı ( % )