Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%87

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.3


Kurumun ihtiyacı olan araç, iş makinaları ve ekipmanlarını temin etmek ve etkin koordinasyon sağlamak


Sorumlu birim
İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
50.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 3.3.1
2020
Araç, İş Makinası Ve Ekipman İhtiyaç Analizi Oransal Verileri ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.2
2020
Yeni Araç, İş Makinası Ve Ekipman Temin Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.3
2020
Araç Takip Sistemi İle Kontrol Edilen Araç Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE