Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%15

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 2.2


Ulusal ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmek


brightness_1

2.2.1
Kardeş Belediye Protokol Sayısı


brightness_1

2.2.2
Yetki Aldığımız Uluslararası Temsilcilik Sayısı


brightness_1

2.2.3
Sosyal Ve Kültürel Ortak Etkinlik Sayısı


brightness_1 2.2.3 Sosyal Ve Kültürel Ortak Etkinlik Sayısı ( adet )