Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%15

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 2.2


Ulusal ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmek


Sorumlu birim
Dış İlişkiler ve Hibeler Şube Müdürlüğü - Dış İlişkiler Birimi
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Ulusal Düzeyde: Büyükşehir Belediyeleri, İl Belediyeleri Ve İlçe Belediyeleri
  • Uluslararası Düzeyde: Yabancı Belediye Temsilcilikleri

Riskler

Maliyet Tahmini
700.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 2.2.1
Kardeş Belediye Protokol Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
Yetki Aldığımız Uluslararası Temsilcilik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.3
Sosyal Ve Kültürel Ortak Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE