Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%82

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.4


Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek


brightness_1

1.4.1
Borçların Ödeme Planına Uyum Oranı


brightness_1

1.4.2
Hesapların Muhasebe Kayıtlarına Uygunluğu


brightness_1

1.4.3
Tahsilat Artış Oranı (Mükellef Bazında)


brightness_1

1.4.4
Gelirin Gideri Karşılama Oranı


brightness_1

1.4.5
Tahsilatı Yapılan İcra Dosyası Oranı


brightness_1

1.4.6
Tahakkukların Tahsilatla Oranı


brightness_1

1.4.7
Belediye Gelirlerindeki Artış Oranı


brightness_1 1.4.3 Tahsilat Artış Oranı (Mükellef Bazında) ( % )