Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%82

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.4


Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek


Sorumlu birim
Giderler Şube Müdürlüğü & Gelirler Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)

Riskler

Maliyet Tahmini
30.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 1.4.1
2020
Borçların Ödeme Planına Uyum Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.2
2020
Hesapların Muhasebe Kayıtlarına Uygunluğu ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.3
2020
Tahsilat Artış Oranı (Mükellef Bazında) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.4
2020
Gelirin Gideri Karşılama Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.5
Tahsilatı Yapılan İcra Dosyası Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.6
2020
Tahakkukların Tahsilatla Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.7
2020
Belediye Gelirlerindeki Artış Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE