Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%42

Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 8.3


Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu sağlamak


brightness_1

8.3.1
Sosyal uyum kapsamında verilen bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi sayısı


brightness_1

8.3.2
Sosyal uyum kapsamında yapılan etkinlik sayısı


brightness_1

8.3.3
Farklı toplumsal grupların etkinliklere (etkileşimli) katılım oranı


brightness_1

8.3.4
Kente aidiyet bilincinin artırılma oranı


brightness_1

8.3.5
Kamu, stk ve gönüllülerle uyuma yönelik işbirliği için sivil toplum merkezinin kurulması


brightness_1 8.3.1 Sosyal uyum kapsamında verilen bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi sayısı ( adet )