Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%42

Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 8.3


Hemşehrilik bilinci, birlikte yaşama kültürü ve etkin göç yönetimi ile sosyal uyumu sağlamak


Sorumlu birim
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Kültür İşleri Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
 • Bütce imkanlarının ihtiyacı karşılayacak seviyede olmaması
 • Gönüllük çalışmalarına beklenen katılımın olmaması
 • Uluslararası fonların başka ülkelere ya da başka kurumlara yönelmesi
 • Geçici koruma ve uluslararası koruma altındakilerin
 • Türkçe’yi öğrenmeye direnmesi
 • Ulusal düzeydeki göç ve göçmen politikasının yeterli olmaması

Maliyet Tahmini
4.831.390,94 ₺
Tespitler
 • Bütçe imkanların ihtiyaçların fazlalılığı karşısında yetersiz kalması
 • Personel sayısının yetersiz kalması
 • Göç ile gelen vatandaşın eğitim ve gelir seviyesinin düşüklüğü
 • Göç ile gelen vatandaşın yerleşik halk ile sosyal uyum problemi yaşaması
 • Gönüllülük çalışmalarının olmayışı
 • Geçici koruma ve uluslararası koruma altındakiler hakkındaki olumsuz algı

İhtiyaçlar
 • Bütçenin güçlendirilmesi
 • Gelir kaynaklarının artırılması
 • Personel sayısının artırılması
 • Göç ile gelen vatandaşın gelir seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak faaliyetler başlatmak
 • Göç ile gelen vatandaşın eğitim seviyesinin tespit edilmesi ve eğitim seviyesini yükseltmek isteyenleri fırsatlardan haberdar etmek
 • Göç ile gelen vatandaşın sosyal uyum problemi yaşayanların tespit edilip, uyum süreçlerini güçlendirici çalışmalar yürütmek
 • Aktif ve etkin bir gönüllülük yapısı kurmak
PERFORMANS 8.3.1
2020
Sosyal uyum kapsamında verilen bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.3.2
2020
Sosyal uyum kapsamında yapılan etkinlik sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.3.3
2020
Farklı toplumsal grupların etkinliklere (etkileşimli) katılım oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.3.4
2020
Kente aidiyet bilincinin artırılma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.3.5
2020
Kamu, stk ve gönüllülerle uyuma yönelik işbirliği için sivil toplum merkezinin kurulması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE