Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%42

Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 8.1


Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin maddi ve sosyal yoksunluklarını gidermek


brightness_1

8.1.1
Sosyal destek hizmeti verilen aile sayısı


brightness_1

8.1.2
Bakım hizmeti verilen kişi sayısı


brightness_1

8.1.3
Koruma hizmetleri verilen kişi sayısı


brightness_1

8.1.4
Danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti verilen kişi sayısı


brightness_1

8.1.5
Barınma hizmeti verilen kişi sayısı


brightness_1 8.1.2 Bakım hizmeti verilen kişi sayısı ( kişi )