Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%42

Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 8.1


Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin maddi ve sosyal yoksunluklarını gidermek


Sorumlu birim
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Riskler
  • İhtiyaçların bütçe imkanlarının üstüne çıkması
  • Belediyenin gelirlerinde hedefe ulaşılamaması
  • Paydaşlarla koordinasyonun sağlanamaması
  • Uzman personel yetersizliği
  • Talep edilen kapasite artırımının (araç, teknoloji, araç-gereç) sağlanamaması

Maliyet Tahmini
38.310.527,61 ₺
Tespitler
  • Personel sayısının azlığı
  • Fiziki kapasitenin yetersiz olması
  • Bütçe imkanlarının bölgedeki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olmaması

İhtiyaçlar
  • Personel sayısının artırılması
  • Fiziki kapasitenin artırılması
Faaliyet ve Projeler

Sosyal Destek Hizmetleri Faaliyeti
Toplum Sağlığı Faaliyeti
Danışmanlık ve Rehabilitasyon Hizmeti Faaliyeti