Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%92

Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek

HEDEF 5.5


İmar kanununun 32,39,40,41,42. maddelerinin uygulanmasını sağlamak


brightness_1

5.5.1
Can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların ilgililerine tebligat yapılma süresi


brightness_1

5.5.2
Müracatların çözümlenmesi süresi


brightness_1

5.5.3
Ruhsatsız yapı yıkım işlemi süresi


brightness_1 5.5.2 Müracatların çözümlenmesi süresi ( gün )