Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%92

Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde, kentsel dönüşümü destekleyerek halkın yaşam kalitesini artırmak; ilçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön veren güvenli, estetik ve sürdürülebilir ilçe mimarisinin oluşumunu desteklemek

HEDEF 5.5


İmar kanununun 32,39,40,41,42. maddelerinin uygulanmasını sağlamak


Sorumlu birim
Yapı Kontrol Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
Mülkiyet sorununun çözülmesiyle birlikte ruhsatlı yapı sayısının artması
Maliyet Tahmini
17.736.171,19 ₺
Tespitler
Mülkiyet sorununun çözülmesiyle birlikte artacak ruhsatlı yapılardan dolayı personel ihtiyacının doğması
İhtiyaçlar
Tablet bilgisayar, araç ve gereçlerin geliştirilmesi (teknolojik ekipman) ve personel sayısının artırılması
PERFORMANS 5.5.1
2020
Can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların ilgililerine tebligat yapılma süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.2
2020
Müracatların çözümlenmesi süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.5.3
2020
Ruhsatsız yapı yıkım işlemi süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE