Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%63

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.5


Maltepe'de Bulunan Diğer Kamu Kurumlarını Destekleyerek Maltepelilerin Aldığı Hizmet Kalitesini Artırmak


brightness_1

6.5.1
İbadethane Temizliği


brightness_1

6.5.2
İbadethanelerde Tente Değişimi


brightness_1

6.5.3
Resmi Kurum İlaçlama İşlemi Sayısı


brightness_1

6.5.4
Resmi Kurum Dezenfeksiyon İşlemi Sayısı


brightness_1

6.5.5
Resmi Kurumlara Araç Tahsisi Sayısı


brightness_1

6.5.6
Diğer Kurumlara Yönelik Hizmetlerin Memnuniyet Oranı


brightness_1

6.5.7
Resmi Kurumlara Akaryakıt Desteği


brightness_1 6.5.6 Diğer Kurumlara Yönelik Hizmetlerin Memnuniyet Oranı ( % )