Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%63

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.4


Türkiye ve Dünya ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Bağları Güçlendirmek


brightness_1

6.4.1
Sponsorluk Anlaşması Sayısı


brightness_1

6.4.2
Uluslararası Etkinlik Sayısı


brightness_1

6.4.3
Kurumsal Dış Paydaşlarla Yapılan Proje Sayısı


brightness_1 6.4.3 Kurumsal Dış Paydaşlarla Yapılan Proje Sayısı ( adet )