Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%63

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.1


İlçede Ekonomik Gelişme, Üretim ve İstihdam Oranını Artırmak


brightness_1

6.1.1
Pazar Yeri Tahsis İşlemi


brightness_1

6.1.2
Gayri Sıhhi Müessese Sınıfı Ruhsat Sayısı


brightness_1

6.1.3
Sıhhi Müessese Sınıfı Ruhsat Sayısı


brightness_1

6.1.4
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsat Sayısı


brightness_1

6.1.5
Sıhhi (Diğer Müessese) Müessese Sınıfı Ruhsat Sayısı


brightness_1

6.1.6
KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Verilen Kişi Sayısı


brightness_1

6.1.7
Mesleki, Teknik ve Bilişim Eğitimi Verilen Kişi Sayısı


brightness_1 6.1.6 KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Verilen Kişi Sayısı ( kişi )