Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%85

Sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmek

HEDEF 2.5


Altyapı Kazı İşlerini En Aza İndirgemek İçin Yeni Yöntem - Teknoloji Uygulamalarını ve Altyapı Yönetiminde Entegrasyonu Geliştirmek


brightness_1

2.5.1
Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının Sonlandırma Süresi


brightness_1

2.5.2
Altyapı Kazı Ruhsat İşlemlerinin Dijital Ortamda Sonuçlandırılması Oranı


brightness_1

2.5.3
Altyapı Kurumlarının Altyapı Yönetim Bilgi Sistemine Entegre Olma Oranı


brightness_1

2.5.4
Altyapı Projelerinin (Yıllık Sayısal Verilerinin) CBS’ye Aktarılma Oranı


brightness_1

2.5.5
Altyapı Yönetim Bilgi Sisteminin Tamamlanma Oranı


brightness_1 2.5.3 Altyapı Kurumlarının Altyapı Yönetim Bilgi Sistemine Entegre Olma Oranı ( % )