Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmek

HEDEF 2.5


Altyapı Kazı İşlerini En Aza İndirgemek İçin Yeni Yöntem - Teknoloji Uygulamalarını ve Altyapı Yönetiminde Entegrasyonu Geliştirmek


Sorumlu birim
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
  • İmar Planlarının Değişmesi
  • Altyapı Kurumlarının Teknolojik Altyapılarının Entegre Olmaması

Maliyet Tahmini
12.041.859,0 ₺
Tespitler
Kazılardan Kaynaklı Vatandaşların Yaşam Kalitesinin Olumsuz Etkilenmesi & Kazı Çalışmalarında Etkin Bir Planlama ve Koordinasyon Olmaması
İhtiyaçlar
Diğer Altyapı Kuruluşları ile Koordinasyonun Daha Etkin Kılınması & Altyapıya Daha Fazla Yatırım Yapılması & Kurumların Altyapı Hatlarının Konum Doğruluklarının Tekrardan Gözden Geçirilmesinin Sağlanması
PERFORMANS 2.5.1
Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının Sonlandırma Süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.2
Altyapı Kazı Ruhsat İşlemlerinin Dijital Ortamda Sonuçlandırılması Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.3
Altyapı Kurumlarının Altyapı Yönetim Bilgi Sistemine Entegre Olma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.4
Altyapı Projelerinin (Yıllık Sayısal Verilerinin) CBS’ye Aktarılma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.5.5
Altyapı Yönetim Bilgi Sisteminin Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE