Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%85

Sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmek

HEDEF 2.4


Akıllı Ulaşım Sistemlerini ve Ulaşım Altyapı Uygulamalarını Artırarak Trafiği Etkin Yönetmek


brightness_1

2.4.1
Akıllı Ulaşım Sistemleri Sayısı


brightness_1

2.4.2
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Çalışma Oranı


brightness_1

2.4.3
Trafik Eğitimi Kapsamında Eğitim Verilen Toplam Öğrenci Sayısı


brightness_1

2.4.4
Ulaşım Ana Planının Güncellenme Oranı


brightness_1

2.4.5
Ulaşım Karar Organları Takip ve İzleme Sisteminin Tamamlanma Oranı


brightness_1 2.4.3 Trafik Eğitimi Kapsamında Eğitim Verilen Toplam Öğrenci Sayısı ( kişi )