Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%85

Sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmek

HEDEF 2.4


Akıllı Ulaşım Sistemlerini ve Ulaşım Altyapı Uygulamalarını Artırarak Trafiği Etkin Yönetmek


Sorumlu birim
Ulaşım Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Riskler
  • Ulusal Standartlarda Meydana Gelebilecek Değişiklikler Sebebiyle Mevcut Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Revizyon İhtiyacı
  • Trafik Yönetimi ve Denetiminde İlgili Kurumlarla Koordinasyon Yetersizliği

Maliyet Tahmini
1.728.825.893,0 ₺
Tespitler
Trafik Konusunda Toplumsal Bilincin Yeterli Düzeyde Olmaması & Trafik Yönetimi Konusunda Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyonun Yeterli Düzeyde Olmaması
İhtiyaçlar
Trafik Konusunda Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmalarının Artırılması & Trafik Yönetiminin Bütüncül Bir Anlayışla Tek Merkezden Yönetilmesi
PERFORMANS 2.4.1
2020
Akıllı Ulaşım Sistemleri Sayısı ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.2
2020
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Çalışma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.3
2020
Trafik Eğitimi Kapsamında Eğitim Verilen Toplam Öğrenci Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.4
Ulaşım Ana Planının Güncellenme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.5
2020
Ulaşım Karar Organları Takip ve İzleme Sisteminin Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE